Ons privacybeleid

Deze website wordt beheerd door Oud Wijzer vzw, met maatschappelijke zetel te Poppelaerstraat 10, 2960 Sint-Job-in’-t-Goor. Onder dit privacybeleid valt ook de nieuwsbrief en de verschillende inschrijvingsformulieren i.v.m. onze projecten.

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door Oud Wijzer vzw verwerkt onder toezicht van de communicatieverantwoordelijke, de heer Luis Munoz Vega. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of elke werkdag van 9 tot 17 uur op 03 218 46 00 of communicatie@oudwijzer.be.

OVER HET PRIVACYBELEID

Oud Wijzer vzw vindt het belangrijk dat u op elk moment en elke plaats haar diensten kan gebruiken. Oud Wijzer vzw wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit te kunnen, willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Oud Wijzer vzw vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle medewerkers van Oud Wijzer vzw.

Oud Wijzer vzw, met maatschappelijke zetel te Poppelaerstraat 10, 2960 Sint-Job-in’-t-Goor, is verantwoordelijk voor dit privacybeleid. In deze voorwaarden wordt naar “Oud Wijzer vzw” ook verwezen met “wij”.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Waarom verzamelt Oud Wijzer vzw uw persoonlijke gegevens?

Oud Wijzer vzw verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren. Op deze manier kunnen we u sneller informeren van onze diensten en projecten. Deze gegevens worden bewaard zoals eerder beschreven.

Op welke manier verzamelt Oud Wijzer vzw uw persoonlijke gegevens?

U deelt deze mee aan ons. Op geen enkele manier zullen wij gegevens van u via derde kanalen of accounts verzamelen. Uw persoonlijke gegevens zijn ten allen tijde op te vragen via bovenstaand contact.

De gegevens worden beheerd via de server van Oud Wijzer vzw.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om de diensten van Oud Wijzer vzw te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van een bepaald project, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

Om de diensten van Oud Wijzer vzw te kunnen analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke diensten en content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback aan onze programmamakers en ontwikkelaars geven om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze diensten en content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden.

Om de online diensten en -advertenties te kunnen personaliseren

Oud Wijzer vzw streeft ernaar om voor iedere gebruiker de online diensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan Oud Wijzer vzw aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou Oud Wijzer vzw bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van Oud Wijzer vzw.

Oud Wijzer vzw kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan Oud Wijzer vzw ook laten weten als u niet langer wenst dat Oud Wijzer vzw u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Neen. Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen. Elke aanvraag door een derde partij zal steeds afgewezen worden.

Sociale media

Bepaalde online diensten bevatten sociale media–“knoppen” van onze sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Oud Wijzer vzw heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door Oud Wijzer vzw worden verzameld

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die Oud Wijzer vzw over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. U kan Oud Wijzer vzw contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens die op de website terug te vinden zijn. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Oud Wijzer vzw vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Oud Wijzer vzw laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Update van deze privacyverklaring

Oud Wijzer vzw zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Deze privacyverklaring werd gepubliceerd op 1 september 2018.