De Groene Muur

De Groene Muur is een creatief totaaltraject om aan empowerment te doen. We proberen chronisch zieken, mensen met een burn-out, met een depressie, … kortom: mensen die door een zwarte periode gaan naar boven te tillen door te vertrekken van hun verhaal en daar een avondvullende voorstelling van te maken voor familie en vrienden.

We maken gebruik van het principe van Narrative Based Medicine. Daarbij beschouwen we de ziekte niet als een aaneenschakeling van symptomen, maar speuren we naar het ‘narratief’ van de ziekte. Welk verhaal heeft de patiënt? Als arts luister je naar dit verhaal en maak je tijd voor de persooon. Als patiënt doe je aan ‘vertellen om te herstellen’. Wij brengen deze narratieven op een podium.

In 2019 organiseerden we onze eerste editie. De voorstelling wordt in het najaar 2019 hernomen. 

Van zodra er concrete info bekend is over een extra voorstelling, alsook over de herneming van het project an sich, verneemt u het van ons.

Dit project wordt ondersteund door Vlaanderen in het kader van Innovatieve Partnerprojecten, een oproep waarbij de Minister van Cultuur streeft naar samenwerkingen tussen de culturele en minder-culturele sector.